aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-img-uvodny

 

 

Aktivity pre deti počas mimoriadnych prázdnin

 

 

Všetky školy a škôlky sú už niekoľko týždňov zatvorené a z nás sa popri povinnom home office stali okrem iného i učitelia, či učiteľky. Ak ste už unavení a vyčerpaní z presviedčania vlastného dieťaťa k učeniu, máme pre vás riešenie! Prečítajte si tento článok a použite tipy z neho každý deň na raňajky. Prečo? To sa dozviete pri čítaní.

Rytmus nesie

Máte problém dostať dieťa k učeniu? Vytvorte si rituál, ktorý bude na začiatku učenia, najlepšie v rovnakom čase. Je dokázané, že rytmus podporuje vôľu, ktorá je okrem droždia v tomto čase nedostatkovým tovarom. Pokiaľ sa každý deň dohovárate na tých istých veciach, miniete zbytočne veľa energie a času ako vy, tak i vaše dieťa. Samozrejme, všetko berte s ľahkosťou, nikto z nás nemá každý deň rovnaký a preto vnímajte naladenie svojho dieťaťa.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser2-img

Priestor pre rast

Je niečo, čo ste sa už dávno chceli naučiť? Zapojte do toho svoje dieťa! Deti nasávajú z vašej radosti a tá ich priťahuje ako magnet. Alebo je niečo, čo by sa chcelo naučiť vaše dieťa? Teraz je ten priestor učiť sa nové veci – motoricky, lingvisticky, bádateľsky, hudobne. Teraz máte konečne čas pre seba a svoje deti. Čo však vtedy, keď vám nič nenapadá?

Inšpirácie na učenie sa nových zručností

Aby sme deti rozvíjali, potrebujeme zapojiť celého človeka. Čo to znamená? Prebudiť záujem môžete cez príbehy, kedy sa emocionálne zainteresujú. Príbeh sa môže stať liečivým, keď ho tvoria deti alebo vzdelávacím, keď súvisí s učebnou látkou. Odporúčaný hudobný nástroj pre začiatočníkov je flauta. Deti pracujú s dychom a s jemnou motorikou (pohybom prstov), ktorá je prepojená s obratnosťou v reči.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser5-img

Potrebujú taktiež pohyb a to nielen vonku, ale i s každou časťou svojho tela! Vyskúšajte secret handshakes, či foot shakes. Osviežte si hry z detstva s rukami, na internete ich nájdete pod názvom handclap games. Dieťa potrebuje výživné prostredie na podnety rovnako, ako potrebovalo živiny matky v maternici. Neznamená to, že máte byť animátorom jeho času, ale ponúkať a prebúdzať zvedavosť.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser7-img

Každý deň sa naučiť novú zručnosť – to dodá vášmu rodinnému životu nielen zábavu, ale zároveň naučí deti trénovať si motoriku (pohybové zručnosti), pozornosť a sústredenie. Rytmické cvičenia prispejú k rozvoju sluchovej analýzy a podporia hudobný cit. Všetky spomenuté zručnosti sú dôležité aj pri učení sa jazyka. K tomu, aby dieťa rozpoznávalo zvuky materinského, či cudzieho jazyka, potrebuje rozvíjať sluch. Existujú aplikácie na učenie sa cudzieho jazyka, ale sú aj ďalšie možnosti ako audionahrávky známych rozprávok, kde deti príbeh poznajú a slovíčka si domýšľajú. Ďalšou z popredných aplikácií na učenie sa doma je aplikácia Smartbooks, ktorá využíva inteligentné učenie.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser9-img

Bádajte

Chcete naučiť svoje deti vnímavosti a vyvodzovaniu súvislostí? Niekoľko stránok vám ponúka tvorivé bádanie prostredníctvom pokusov. Pokusy, ktoré deti realizujú majú vždy tri fázy: príprava pomôcok, postup a záver (vyvodenie súvislostí). Deti sa tak učia zodpovednosti, organizácii práce a živému mysleniu.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser11-img

Aký ďalší prínos majú tieto aktivity?

Jedným z najpoprednejších a najdôležitejších je, že si s nimi zároveň budujete vzťah. Pretože aj vás vidia v úlohe učiaceho sa a váš postoj k učeniu je pre dieťa kľúčový. Koľkokrát za život vás dieťa vidí učiť sa nové veci? Väčšinou sú to deti, ktoré sú v „nevýhode“, že to, čo sa učia už dospelý dávno vie. Neoplatí sa vám však nechať ich umelo vyhrať alebo sa nechať predbehnúť. Potrebujú vás zažiť naplno v akcii. Ukážte im vzor toho, kým by mali byť. Výskumy ukazujú, že ľudia sa zbližujú na základe činností, ktoré spolu vykonávajú. Čím viac emócií pritom zažijú, tým sa cítia bližší. Prehĺbte si vzťahy vo svojej rodine vďaka tejto neštandardnej situácii a využite tak naplno potenciál svojich dní.

aktivity-pre-deti-pocas-mimoriadnych-prazdnin_cont_SK-teaser13-img