SK-baner-landingpage-quatro-SK

Splátkujte šikovne s QUATROM

 

Ako jednoducho nakúpiť na splátky:

 

 

SK-img-quatro-kamenny-obchod-SK

 

 

Presvedčte sa aj vy, že nákup na splátky s Quatrom je šikovný a jednoduchý!

 

 

Nákup na splátky cez Quatro je možné využiť pri nákupe akéhokoľvek tovaru v celkovej hodnote od 100 € až do 10 000 € pre vybrané splátkové produkty podľa aktuálnych nastavení.
Akontácia je voliteľná od 0% - 50% a doba splácania od 6 mesiacov do 8 rokov.

 

 

Na splátky môžete nakupovať:

- ak máte od 18 do 75 rokov,

- ste občan SR alebo máte trvalý pobyt v SR,

- ste zamestnaný v SR alebo v zahraničí, ste živnostník, dôchodca, opatrovateľka alebo osoba na materskej dovolenke.

 

K žiadosti priložte nasledovné doklady:

 

Zamestnaný občan:
- platný občiansky preukaz

 

Štátny zamestnanec:

 • platný občiansky preukaz

 • kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace ALEBO

 • výplatné pásky za 3 mesiace ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme

 

Výsluhový dôchodca:

 • platný občiansky preukaz

 • rozhodnutie (výmer) o priznaní/zvýšení/znížení dôchodku ALEBO

 • potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku ALEBO

 • kópia výpisu z účtu za posledný mesiac

 

Starobný/invalidný dôchodca:

 • platný občiansky preukaz

 

Živnostník:

 • platný občiansky preukaz

 • daňové  priznanie k DZP a detail potvrdenia z portálu FS podpísané klientom A doklad o zaplatení dane ALEBO

 • potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane vystavené finančnou správou A

 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňových priznaním) ALEBO
  výpisy z účtu za posledné 3 mesiace

 

Zamestnanec v zahraničí:

 • platný občiansky preukaz

 • kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace

 • výplatné pásky za posledné 3 mesiace

 • potvrdenie zamestnávateľa o príjme ALEBO

 • pracovná zmluva s prekladom

 

Ako šikovne nakúpiť cez Quatro:

 • Vyberte si v predajni tovar, ktorý si chcete kúpiť na splátky cez Quatro.

 • Predajca s Vami vyplní žiadosť o nákup tovaru na splátky v aplikácii.

 • Predajca priloží požadované doklady k žiadosti a žiadosť odošle na posúdenie. Súčasťou žiadosti je aj vyplnenie Súhlasov so spracovaním osobných údajov: 

 • ak už máte podpísanú Rámcovú zmluvu, súhlasy podpisujete sms autorizačným kódom, ktorý bude zaslaný na mobilné telefónne číslo uvedené v žiadosti,

 • ak nemáte podpísanú Rámcovú zmluvu, súhlasy podpisujte fyzicky v predajni – predajca vytlačí Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý podpíšete.

 • O výsledku posúdenia žiadosti budete informovaný prostredníctvom predajcu v priebehu niekoľkých minút a zároveň budete informovaní o ďalšom postupe podpisu zmluvy:  

 • Ak máte podpísanú Rámcovú zmluvu, podpisujete Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (zmluvnú dokumentáciu) sms autorizačným kódom. Následne si Zmluvnú dokumentáciu nájdete v Mojej zóne (prihlasovacie prvky do Mojej zóny sú uvedené v Rámcovej zmluve).

 • Ak nemáte podpísanú Rámcovú zmluvu a požadujete Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (zmluvnú dokumentáciu) podpisovať sms autorizačným kódom, predajca Vám vytlačí Rámcovú zmluvu, ktorú podpíšete fyzicky a následne už podpisujete Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (zmluvnú dokumentáciu) sms autorizačným kódom. Následne si zmluvnú dokumentáciu nájdete v Mojej zóne (prihlasovacie prvky do Mojej zóny sú uvedené v Rámcovej zmluve.

 • Ak nemáte podpísanú Rámcovú zmluvu a chcete Zmluvu o spotrebiteľskom úvere (zmluvnú dokumentáciu) podpisovať fyzicky na predajni, predajca Vám vytlačí kompletnú zmluvnú dokumentáciu, ktorú podpíšete a predajca Vám odovzdá 1 exemplár podpísanej zmluvnej dokumentácie.

 • Po podpise zmluvnej dokumentácie si zoberiete tovar z predajne domov, alebo Vám ho doručí kuriér podľa Vašej požiadavky a pokynov obchodníka.

 • V prípade tovaru na objednávku Vám tovar bude doručený v dohodnutom termíne.

 

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás telefonicky na čísle 0850 123 440
alebo e-mailom na quatro@quatro.sk